HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG BỘ HÀN CẮT GIÓ ĐÁ

 1. CHUẨN BỊ
 • Bình Oxy
 • Bình Gas
 • Tay hàn/ cắt; Béc hàn / Cắt
 • Dây hàn gió đá ( 2 màu )
 • Van chống cháy ngược
 • Đồng hồ Oxy – Gas

 

Chuẩn bị

 

 

 1. THAO TÁC

BƯỚC 1: LẮP, RÁP MỎ HÀN/ CẮT VAN CHỐNG CHÁY NGƯỢC VÀO ĐÈN

Bước 1: Lắp mỏ hàn / cắt và van chống cháy ngược vào đèn.
Lưu ý : Lắp đúng van chống cháy ngược vào đèn Oxy và Gas theo 2 màu xanh ( Oxy ) – Đỏ ( Gas)

 

bước 1

 

bước 2

 

bước 3

 

BƯỚC 2 : LẮP RÁP ĐỒNG HỒ OXY/ GAS 

 • Lắp ráp đồng hồ oxy/ Gas theo mũi tên như hình bên
 • Ráp đồng hồ vào bình Oxy
 • Ráp đồng hồ vào bình gas

Xem hình bên

bước 4

 

BƯỚC 3: RÁP ĐỒNG HỒ  

 • Ráp đồng hồ vào bình Oxy
 • Ráp đồng hồ vào bình gas

Xem hình bên

 

1

 

BƯỚC 4: LẮP DÂY HƠI VÀO ĐỒNG HỒ OXY / GAS

 • Lắp dây gió đá vào bình oxy và gas
 • Ráp van chống cháy ngược vào chân đèn cắt/ hàn

Lưu ý: Dây hơi bấm đầu, lắp ráp đúng màu sắc đối với đồng hồ và đèn.

 

bước 5

 

bước 6

 

BƯỚC 5: LẮP RÁP DÂY HƠI VÀO CHÂN ĐÈN CẮT/ HÀN

 

bước 7

 

HOÀN THIỆN BỘ HÀN/ CẮT GIÓ ĐÁ

 

bộ hàn căt gió đá

 

 

 

 

Leave a Reply